جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس جمهور

جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی آثار شیوع ویروس کرونا در کشور، پنجشنبه ۱۴ فروردین، به ریاست حسن روحانی برگزار شد.

افزودن نظر