بسته شدن در شعب و آغاز شمارش آرای در تهران

شمارش آرا در برخی شعب اخذ رأی در تهران آغاز شد.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، در شعباتی که کار اخذ رأی انتخابات به پایان رسیده است، شمارش آرا شروع شده است

ساعت۲۳:۳۰ شعب اخذ رای تعطیل شد و اخذ رأی صرفا از افراد داخل شعب انجام می شود. شعبی هم که مراجعه کننده ندارند، شمارش آرا را بعد این ساعت آغاز کردند.

انتهای پیام

افزودن نظر