موسوی: انتخابات تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه تمدید شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: انتخابات تا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه تمدید می‌شود و بعد از آن، درب شعب بسته و از افرادی که در داخل شعب هستند، رأی گیری انجام خواهد شد.

سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: انتخابات تا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه تمدید می‌شود و بعد از آن، درب شعب بسته و از افرادی که در داخل شعب هستند، رأی گیری انجام خواهد شد.

افزودن نظر