کدخدایی: گزارشی از تخلف مهمی تا الان نداشتیم

سخنگوی شورای نگهبان با حضور در شبکه خبر در خصوص تخلفات صورت گرفته، اظهارداشت: همکاری بسیار خوبی بین دوستان ما هست و گزارشی از تخلف مهمی تا الان نداشتیم.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در شبکه خبر در خصوص تخلفات صورت گرفته، اظهارداشت: همکاری بسیار خوبی بین دوستان ما هست و گزارشی از تخلف مهمی تا الان نداشتیم؛ مسائل مختلفی هم که وجود داشته و در واقع تأثیرگذار هم در برگزاری انتخابات نبوده با همکاری دوستان وزارت کشور خوشبختانه حل شد.

افزودن نظر