وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

حجت الاسلام علوی ضمن حضور در ستاد انتخابات کشور در جریان آخرین میزان مشارکت مردم و روند کلی برگزاری انتخابات قرار گرفت.

افزودن نظر