صندوق های سیار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصفهان

صندوق های سیار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲ اسفند ماه در در حوزه اخذ رای شهرستان خمینی شهر و درچه در حال فعالیت هستند.

افزودن نظر