مشخصات نامزدهای خود را به صورت کامل و خوانا قید کنید

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست؛ درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا قید کنند.

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست؛ درهنگام نوشتن آرا، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می‌باشد، به صورت کامل و خوانا قید کنند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند با عنایت به ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات، خواهشمند است درهنگام نوشتن آرا، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می‌باشد، به صورت کامل و خوانا قید نمایند تا حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و محاسبه آرا ضایع نگردد.

افزودن نظر