هیچ شخص و مجموعه‌ای حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را ندارد

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد: هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان نظارت یا هر عنوان دیگری حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اطلاعیه شماره 9 خود را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن حمد و سپاس الهی و ارج نهادن به حضور پرشور ملت قهرمان ایران اسلامی به اطلاع می‌رساند از آنجا که نظارت بر انتخابات صرفا برعهده شورای نگهبان است، لذا هیچ شخص یا مجموعه ای تحت عنوان نظارت یا هر عنوان دیگری حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.

افزودن نظر