میرباقری: ظاهر دين مناسک و فقه است/ باطن دين جريان ولايت است

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: يک نفاقی هست که انسان ظاهر دين را قبول دارد ولی باطن دين را قبول ندارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در صفحه کاربری خود نوشت: يک نفاقی هست که انسان ظاهر دين را قبول دارد ولی باطن دين را قبول ندارد. ظاهر دين همين اعتقادات و مناسک و فقه است، ولی باطن دين جريان ولايت است. اگر کسی آن را قبول نداشت منافق است.

میرباقری: ظاهر دين مناسک و فقه است/ باطن دين جريان ولايت است

افزودن نظر