غائله فرقه دموکرات آذربایجان در گفتگو با شاهدی: هدف استالین تجزیه ایران بود/ «پیشه‌وری» و «قاضی محمد» جایگاهی میان مردم نداشتند

مظفر شاهدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در ایام سالروز سقوط فرقه دموکرات آذربایجان به‌رهبری میرجعفر پیشه‌وری و جمهوری مهاباد به‌رهبری قاضی محمد، به بررسی سیر ظهور و سقوط این دو گروه تجزیه‌طلب پرداخته است.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز،

- اخبار سیاسی -

گروه تاریخ خبرگزاری تسنیم ــ ایران در دهه 20 و همزمان با روی کار آمدن شاه جوان (محمدرضا پهلوی) شاهد دو حرکت تجزیه طلبانه با تحریک و حمایت شوروی (روسیه کمونیستی) بود.

حرکت نخست توسط میرجعفر پیشه وری و با رهبری فرقه دموکرات آذربایجان انجام گرفت. فعالیت های این فرقه بیشتر از یکی دو سال دوام نیاورد، پیشه وری هم مجبور به فرار از ایران و زندگی در باکو (آذربایجان) شد که در همان جا بر اثر یک سانحه رانندگی کشته شد.

حرکت دوم نیز توسط محمد قاضی انجام گرفت. او در مهاباد اعلام جمهوری کرد و خود را رئیس جمهور خودخوانده مهاباد معرفی کرد. محمد قاضی توسط نیروهای حکومتی سرکوب و در مرکز شهر مهاباد به همراه برادرش به دار آویخته شد.

برای بررسی ظهور و سقوط غائله فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد به گفتگو با آقای مظفر شاهدی پژوهشگر تاریخ معاصر پرداختیم.

مردی برای تمام فصول: اسدالله علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، تاریخ بانک استقراضی روس در ایران: نگاهی گذرا به روند همکاری های بانکی ایران و روس، حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ، ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور (1357 ــ 1335)، سه حزب (مردم، ملّیون، ایران نوین)، تاریخ بانک شاهنشاهی ایران: گوشه هایی از روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلستان، زندگانی سیاسی خاندان نواب، زندگانی سیاسی خاندان اقبال، زندگی سیاسی دکتر منوچهر اقبال، حزب پان ایرانیست: 1388 ــ 1330 از جمله آثار مظفر شاهدی درباره تاریخ معاصر ایران است.

متن زیر مشروح گفت وگوی تسنیم با مظفر شاهدی است که در ادامه می خوانید:

تسنیم: اندیشه تجزیه آذربایجان از ایران در یک قرن معاصر تا چه حد جدی بوده و طرفداران این تفکر چه کسانی بودند، به خصوص اینکه در زمان مشروطیت شاهد دفاع تمام قد تبریزی ها از مشروطه و حاکمیت ملی ایران بودیم؟

شاهدی: در مقدمه باید عرض کنم، منطقه آذربایجان که امروزه به دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تقسیم شده است و گاه دامنه جغرافیایی آن تا استان اردبیل و برخی مناطق جنوبی تر هم گسترش می یابد، طی بیش از 2500 سال گذشته، همواره یکی از مهمترین قلمروهای ایران زمین بوده است. تا جایی که در دنیای باستانی ایران با عنوان آتروپاتکان از ساتراپ نشین های هخامنشی بود.

در ادوار تاریخی بعد هم همواره جزئی از خاک امپراتوری ایران باقی ماند و این روند تا پایان دوره ساسانی و ورود اسلام به ایران ادامه یافت. اگرچه کلیت ایران طی چند قرن آتی در حوزه قلمروهای شرقی جهان اسلام قرار گرفت، اما آذربایجان و دیگر مناطق خاک اصلی امپراتوری دنیای باستانی، هم چنان در حوزه فرهنگی و تمدنی ایرانی- اسلامی اخیر ایران جایگاه خود را حفظ کردند.

هم چنان که به رغم تمام کشاکش های سیاسی- نظامی و آمد و رفت حکومت های محلی که بعضاً تبار غیر ایرانی داشتند، آذربایجان موقعیت خود را در حوزه سیاسی، تمدنی و فرهنگی ایران حفظ کرد. هنگامی که پس از حدود 10 قرن، با برآمدن سلسله صفویه، بار دیگر وحدت ملی و سرزمینی ایران تجدید حیات یافت، منطقه آذربایجان همان موقعیتِ استوار و پراهمیت خود را در سرزمین ایران به دست آورد.

** هیچ گاه شاهد تحرکات غیرایران دوستانه و تجزیه طلبانه منطقه آذربایجان نبوده ایم

از آن پس و تا آغاز غائله فرقه دموکرات پیشه وری، در سال 1324ش/ 1945م، به مدت قریب به 450 سال آذربایجان بخشی مهم از خاک ایران به شمار می رفت و هیچ گاه شاهد تحرکات غیرایران دوستانه و تجزیه طلبانه در آن منطقه نبوده ایم. چنان که، در دوره جنگ های ایران و روسیه در زمان سلطنت فتحعلی شاه، آذربایجان، مهمترین منطقه عزیمت قشون و نیروهای ایرانی در مواجهه با نیروهای متجاوز روسیه تزاری محسوب می شد و چنان که می دانیم، ایالت مهم آذربایجان از همان برهه ولیعهدنشین بوده و تبریز مرکز آن ایالت به عنوان دارالسلطنه شناخته می شده است.

در دوره مشروطه هم که باز شاهد هستیم مقاومت دلیرانه مردمان آذربایجان با محوریت شهر تبریز نقشی تعیین کننده در نجات و تجدید حیات نظام مشروطه ایفا کرد و در تمام دوره مشروطه نمایندگان آذربایجان در مجالس شورای ملی، در زمره شاخص ترین نمایندگان مردم کشور محسوب می شده اند. اگرچه در اواخر دوره قاجار تحرکات سیاسی و نظامی شیخ محمد خیابانی، بحرانی سیاسی و هشداردهنده در آذربایجان ایجاد کرد اما قصد او تجزیه طلبی نبود.

علی ای حال، با ورود نیروهای دولت مرکزی به آذربایجان و تبریز، شیخ محمد خیابانی به قتل رسید. در تمام دوره سلطنت رضاشاه آذربایجان موقعیت پراهمیت خود را در چارچوب کشور ایران حفظ کرد. حاصل این که، در تمام تاریخ طولای ایران زمین و تا آغاز غائله پیشه وری، تحرکات تجزیه طلبانه، نه در اندیشه و نه در عمل سیاسی مردمان آذربایجان وارد نشده بود و این منطقه پراهمیت، بی هیچ حرف و حدیثی همواره یکی از ساتراپ ها، ایالات و نهایتاً استان های ایران بوده است.

در واقع هم، تجزیه طلبی و تلاش برای جداسازی آذربایجان و بلکه دیگر نقاط کشور از ایران، اساساً منشأ خارجی داشته است و کسان معدودی هم که در درون کشور این ذهنیتِ غیرایرانی را ترویج می کرده اند، تحت تأثیر تمایلاتی قرار داشتند که از سوی منابع خارجی به آنان ارائه می شده است.

با این حال، هواداران تحرکات تجزیه طلبانه و جداسرانه در میان مردم کشور و از جمله آذربایجان بسیاربسیار اندک و غیرقابل اعتنا بوده و در طول تاریخ طولای ایران مردمان آذربایجان همواره خود را بخشی جدایی ناپذیر از جامعه و مردم ایران می دانسته اند؛ و هرگاه اندک تجزیه طلبان، از حمایت های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی خارجی برخوردار نبودند مطلقاً قادر نمی شدند تحرک مفتضحانه ای در حد همان غائله فرقه دموکرات پیشه وری یا فرقه دموکرات قاضی محمد در کردستان بر مردم کشور و منطقه تحمیل نمایند.

تجزیه طلبی و تلاش برای جداسازی آذربایجان و بلکه دیگر نقاط کشور از ایران، اساساً منشأ خارجی داشته است و کسان معدودی هم که درون کشور این ذهنیتِ غیرایرانی را ترویج می کرده اند، تحت تأثیر تمایلاتی قرار داشتند که از سوی منابع خارجی به آنان ارائه می شده است.

تسنیم: استقبال مردم تبریز و آذربایجان از فرقه دموکرات چگونه بود؟ چقدر توانستند مردم را به سمت این فرقه جذب کنند و آیا مردم تمایلی به مرام کمونیستی پیشه وری نشان دادند؟

شاهدی: در این که غائله فرقه دموکرات پیشه وری با حمایت ها و هدایت گری های سیاسی، مالی، اطلاعاتی و نظامی حکومت کمونیستی شوروی ساخته و پرداخته شده و به مردم آذربایجان تحمل گردید، کمترین تردیدی وجود ندارد.

اسناد و منابع متقن تاریخی به وضوح نشان می دهد که توطئه تجزیه آذربایجان و بلکه کردستان از ایران، از آغاز و گسترش زودهنگام جنگ سرد میان دو اردوگاه کمونیسم تحت رهبری شوروی و شخص استالین و دنیای سرمایه داری غرب تحت هدایت انگلستان و آمریکا، در آستانه پایان یافتن جنگ جهانی دوم ناشی می شد. در همان برهه نیروهای شوروی از قلمروهای وسیعی که در اروپای شرقی و تا برلن در آلمان اشغال کرده بودند خارج نشدند و موجبات شکل گیری حکومت های کمونیستی وابسته را در آن بخش از اروپا فراهم آوردند.

آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی ,

به گفته شاهدی توطئه تجزیه آذربایجان و بلکه کردستان از ایران از آغاز و گسترش زودهنگام جنگ سرد میان دو اردوگاه کمونیسم تحت رهبری شوروی و شخص استالین و دنیای سرمایه داری غرب تحت هدایت انگلستان و آمریکا ناشی می شد

در مورد ایران هم، استالین برخلاف آنچه قبلاً در تهران بر سر آن توافق شده بود، پس از پایان جنگ حاضر نشد از مناطق اشغالی خود خارج شود و توطئه تجزیه و جداسازی آذربایجان و کردستان را در پیش گرفت. در چنین وضعیت دشواری بود که میرجعفر پیشه وری در مسیر جداسازی آذربایجان از ایران با توطئه گران خارجی همراهی نشان داد؛ که سابقه فعالیت های مارکسیستی او به سال های پایانی دوره قاجار بازمی گشت و در جریان ناآرامی های استان های شمالی ایران در اواخر جنگ جهانی اول و یکی دو ساله پس از آن، از طریق حزب کمونیستی عدالت و با کمک عوامل خارجی، تلاش می کرد، موجبات گسترش کمونیسم را به ایران فراهم سازد.

هم زمان با آذربایجان حکومت کمونیستی شوروی توطئه مشابهی را هم در استان کردستان ایران آغاز کرده بود. با تمام این احوال، نه غائله فرقه دموکرات پیشه وری در آذربایجان و نه غائله فرقه دموکرات کردستان به رهبری قاضی محمد که هر دو از حمایت قاطع سیاسی و نظامی و مالی شوروی برخوردار بودند، در میان مردمان آن مناطق هواداران چندانی نداشتند. هم چنان که وقتی ارتش شوروی از ایران خارج شد و حمایت بیگانگان از فرقه دموکرات قطع شد، کلیت حکومت تجزیه طلب فرقه دموکرات که پیش از آن هم مورد تنفر اکثر قریب به اتفاق مردم آذربایجان قرار داشت، در مدتی بس کوتاه، سقوط کرد و رهبران و کارگزاران آن به انحاء گوناگون از صحنه سیاسی کشور حذف شدند.

آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی ,
میرجعفر پیشه وری رهبر فرقه دموکرات آذربایجان که از سوی شوروی و استالین برای تجزیه ایران حمایت می شد

تسنیم: حکومت شوروی در شکل گیری حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان چقدر نقش داشت و چرا در نهایت استالین پشت فرقه را خالی کرد؟

شاهدی: هم چنان که قبلاً هم اشاره کردم، شکل گیری و دوام کمابیش یک سالهِ حکومت تجزیه طلب فرقه دموکرات پیشه وری در آذربایجان، سراسر با حمایت و دخالت نظامی، سیاسی و اقتصادی روسیه شوروی و شخص استالین صورت عملی به خود گرفت و هرگاه نبود دخالت مستقیم ارتش و دستگاه جاسوسی ک گ ب، پیشه وری به هیچ وجه، قادر نبود آن غائله خطرناک و در عین حال پوشالی را در آذربایجان برپا سازد.

حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان در تمام برهه یکساله عمر خود (آذر 1324- آذر 1325) ارتباط، همراهی و حرف شنوی بسیار نزدیکی از حکومت شوروی و به ویژه، حزب کمونیست و حکومت جمهوری آذربایجان شوروی که میرجعفر باقراف فرد شاخص آن بود، داشت و هیچ نقطه اتکای مردمیِ قابل اعتنایی در داخل آذربایجان نداشت. درباره اعمال فشارها و تهدیدات امنیتی مردم آذربایجان از سوی نیروی اطلاعاتی- جاسوسی و نظامی فرقه دموکرات گزارشات فراوانی به منابع تاریخی راه یافته است.

** دارودسته پیشه وری می خواستند نظام مارکسیستی ایجاد کنند

در واقع هم پیشه وری و دار و دسته او جز آن که بخواهند استان آذربایجان را از ایران جدا کرده و تحت سلطه شوروی در آورند و طبق الگوی جمهوری های سوسیالیستی شوروی (و به طور مشخص جمهوری آذربایجان شوروی) نظامی مارکسیستی در آن به وجود بیاورند، هدف سیاسی دیگری را دنبال نمی کردند که می دانیم آن نظام سیاسی استبدادی، خشن، غیرانسانی و سراسر متعارض با موازین فرهنگی و دینی، در نزد مردم آذربایجان و بلکه سراسر ایران، از کمترین مشروعیت و مقبولیت سیاسی و ایدئولوژیکی برخوردار نبوده، اعتبار و شانسی برای بقا نداشت. به همین دلیل هم بود که مدت کوتاهی پس از خروج ارتش سرخ شوروی از ایران، مورد هجوم مردم آذربایجان و واحدهایی از ارتش ایران قرار گرفته و مضمحل گردید.

واقعیت این است که هدف نهایی استالین از برپایی غائله فرقه دموکرات در آذربایجان و حکومتی مشابه آن در کردستان، فراهم آوردن تدریجی زمینه های تجزیه آن مناطق از ایران و تشکیل جمهوری های سوسیالیستی وابسته در مرزهای جنوبی خود با ایران بود؛ نظیر آنچه بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی اتفاق افتاد و تمام کشورهای واقع در آن مناطق که تحت اشغال ارتش شوروی بودند ناگزیر تحت سلطه حکومت های کمونیستیِ مورد هدایت و حمایت شوروی قرار گرفتند.

هدف نهایی استالین از برپایی غائله فرقه دموکرات در آذربایجان و حکومتی مشابه آن در کردستان، فراهم آوردن تدریجی زمینه های تجزیه آن مناطق از ایران و تشکیل جمهوری های سوسیالیستی وابسته در مرزهای جنوبی خود با ایران بود.

اما در ایران اوضاع تا حدود زیادی با اروپای شرقی متفاوت بود. علاوه بر این که دو کشور انگلستان و آمریکا، به انحاء گوناگون می کوشیدند مانع از دست اندازی شوروی به قلمروهای ایران شوند که در صدد بودند حضوری انحصاری در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران پیدا کنند؛ در سال 1322 دولت ایران با دولت های انگلستان، آمریکا و شوروی پیمانی را منعقد کرده بود که آن کشور و دیگر کشورهای اشغالگر خاک ایران را ملزم می کرد حداکثر تا شش ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم خاک ایران را ترک کنند. ضمن این که، به لحاظ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، تجزیه بخش هایی از خاک ایران، نه در عرف بین المللی مورد پذیرش بود و نه، به ویژه، جامعه ایرانی به آسانی می پذیرفت آن اقدام تجاوزکارانه را به رسمیت بشناسد.

تا آن هنگام، حکومت شوروی، در ایران سابقه سوء چندانی نداشت و استالین تا حد زیادی متوجه بود اقدامات تجزیه طلبانه آن در آذربایجان و کردستان، در شرایط رقابت دو اردوگاه شرق و غرب در سطح منطقه ای و جهانی، موقعیت آن کشور را در میان جامعه ایرانی به شدت تخریب خواهد کرد. در آن میان، این گمان وجود داشت که با ادامه حمایت از فرقه تجزیه طلب دموکرات، موقعیت حزب شوروی گرای توده (که حرف شنوی تمام و کمالی از حکومت شوروی داشت) در ایران به خطر خواهد افتاد. در آن برهه، حزب توده، نفوذ سیاسی قابل توجهی در مناطق مختلف ایران، از جمله مناطق نفتی جنوب (تحت سلطه انگلستان) داشت و این تصور وجود داشت که هرگاه، شوروی از فرقه دموکرات سلب مسئولیت کند، در آینده ای قابل پیش بینی حزب توده در تأمین منافع شوروی در ایران نقشی بسیار مؤثر ایفا خواهد کرد.

در آن میان، البته نقش دستگاه دیپلماسی دولت ایران هم در متقاعد کردن و تا حدی تحمیق استالین، قابل توجه بود؛ که با وعده مشروطِ گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و اعطای امتیاز استخراج نفت (در مناطق شمالی ایران) به شوروی، در قصد قبلی استالین برای ایجاد منطقه نفوذ و سلطه در شمال غربی ایران تردیدی جدی وارد کرد. بنابراین ترکیبی از دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی- نظامی و اقتصادی موجب شد استالین با خارج کردن ارتش شوروی از ایران بر از میان برداشتن غائله پیشه وری و دارودسته او مهر تأیید بزند.

** شایعه تهدید اتمی آمریکا علیه شوروری به نفع ایران صحت ندارد

اما، در آن میان، بی آن که سند و مدرکی ارائه شود، شایع هم شده بود (و این شایعه تا همین الان هم هر از گاه تکرار می شود) که شوروی با تهدید اتمی آمریکا، ناگزیر، نیروهایش را از ایران خارج ساخت؛ که به نظر نمی رسد اساسی در واقعیت داشته باشد. چه این که، اگر آمریکا می توانست و مصصم بود با تهدید اتمی شوروی مقاصد خود را در بخش های مختلفِ تحت سلطه شوروی به مورد اجرا بگذارد، این تهدید را درباره مناطق به مراتب مهمتر، حیاتی تر و وسیع تر اروپای شرقی به کار می برد تا از سلطه بسیاربسیار خطرناک تر و پرهزینه تر شوروی بر قلمروهای مسیحی نشین اروپا جلوگیری کند!

آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی ,
تصویری از روزنامه فرقه دموکرات آذربایجان

تسنیم: نقش مردم محلی و عشایر و عملای آذربایجان در برچیدن بساط فرقه چگونه بود؟ اگر مثالی در این زمینه بفرمایید ممنون می شویم.

شاهدی: در واقع فرقه دموکرات، در میان اکثری از مردم آذربایجان، از اقشار و گروه های مختلف، پایگاهی نداشت و موقعیت سیاسی خود را در درجه اول مدیون اعمال خشونت و به کارگیری نیروی نظامی و امنیتی بود.

در همان حال، اقدامات شبه مارکسیستی فرقه، در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نارضایتی های فراوانِ مضاعف تری را در میان مردم آن مناطق فراهم آورده بود. بالاخص، تعارض آشتی ناپذیر ایدئولوژی مارکسیستی فرقه دموکرات با مبانی فرهنگی و دینی اکثریت قاطع مردم مسلمان آن مناطق، نفرت زیادی در میان اقشار مختلف مردم به وجود آورده بود.

** حمله مردم و عشایر آذربایجان به دفاتر فرقه دموکرات

همه این ها موجب شد، به مجرد آماده شدن مقدمه حمله و حضور ارتش ایران در آذربایجان، با ارتباطاتی که وجود داشت، اقشار گوناگون مردم که علما و روحانیون، سران ایلات و عشایر و بخش های زیادی از مقامات سیاسی، اداری و نظامیِ مخالف فرقه آنها را هدایت می کردند، در مناطق مختلف آذربایجان به مراکز سیاسی، اداری، نظامی و... حکومت در حال فروپاشی فرقه دموکرات حمله کنند.

اگرچه برخی از علما، سران عشایر، فرماندهان نظامی و احیاناً مقامات سیاسی و اداری نقشی محسوس تر در تهییج و هدایت یورش مردم آذربایجان علیه فرقه دموکرات آذربایجان برعهده داشتند، اما به احترام هزاران نفری که بی هیچ نام و نشانی در برابر فرقه تبهکار پیشه وری مقاومت کردند، ترجیح می دهم، نامی از هیچ شخصیتی به میان نیاورم که در برخی منابع هم به اسامی آن ها اشاره شده است.

تسنیم: همزمان با سلطه فرقه دموکرات بر آذربایجان، جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد را داشتیم. سلطه وی بر مناطق تحت تسلطش تا چه حد جدی بود و آیا مردم و قبایل کرد آن نواحی تمایلی به جمهوری قاضی محمد نشان می دادند؟

شاهدی: سلطه فرقه دموکرات کردستان به رهبری قاضی محمد بر کردستان هم، با توطئه ای مشابه از سوی حکومت شوروی و مدت کوتاهی پس از استقرار حکومت فرقه پیشه وری در آذربایجان، برقرار گردید و باز حدود یک ماه پس از سقوط فرقه دموکرات پیشه وری در آذربایجان، نیروهای نظامی و مردم محلی به حیات آن پایان دادند.

قاضی محمد و کسانی که با او در تأسیس حکومت فرقه دموکرات در کردستان همکاری کردند، از حوالی سال های 1320- 1321 ارتباطاتی با دستگاه های امنیتی و سیاسی شوروی در جمهوری آذربایجان پیدا کرده بودند و هر از گاه، کمک های نظامی و مالی از سوی شوروی به تجزیه طلبان و آشوبگران آن نواحی می رسید.

هم چنان که میان پایه گذاران فرقه دموکرات کردستان با برخی احزاب و گروه های تجزیه طلب مشابه در کشورهای همسایه (ترکیه و عراق) هم مراودات و همکاری هایی شکل گرفته بود. با این حال، چنان نبود که حکومت فرقه دموکرات کردستان از حمایت بخش بزرگی از مردم کردستان برخوردار باشد. بلکه عمدتاً به دلیل وضعیت جنگی حاکم بر منطقه و حضور ارتش و نیروهای امنیتی- جاسوسی و سیاسی مؤثر شوروی در منطقه، نوعی خلاء قدرت در کردستان و نواحی اطراف وجود داشت.

البته وضعیت مشابهی هم در آذربایجان شکل گرفته بود. همه این ها به شکل گیری و دوام حکومت آن دو فرقه در کردستان و آذربایجان کمک می کرد. لازم به یادآوری است که حکومت فرقه دموکرات کردستان حتی با سهولت بیشتری از میان برداشته شد.

آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی ,
تصاویری از اعدام قاضی محمد رئیس جمهور خودخوانده جمهوری مهاباد به همراه صدر قاضی (برادر قاضی محمد)

تسنیم: بعد از برچیده شدن بساط فرقه دموکرات، آیا دردسر و تحرکاتی در آن منطقه به نفع تجزیه ایران رخ می داد؟

شاهدی: اضمحلال حکومت تجزیه طلب فرقه دموکرات آذربایجان نقطه پایانی بود بر تحرکات تجزیه طلبانه و جداسرانه در سراسر آذربایجان. از آن پس، هیچ گاه شاهد طرح ایده های تجزیه طلبانه و جداسرانه در آن مناطق نبوده ایم که نشان می د هد آذربایجان که طی تاریخ طولای ایران (از دنیای باستانی تا قرن بیستم و بلکه قرن بیست ویکم و تا همین الان)، همواره بخشی از قلمروهای مهم ایران زمین را تشکیل می داده است و چه بسا در مقاطع حساس و دشوار حاکم بر کشور، از تمامیت ارضی و سرزمینی ما دفاع می کرده است، هیچ گاه در مسیر جداسری و تجزیه طلبی قرار نگرفته است.

در نیمه دهه 1320 هم فقط بر اثر مداخله قدرت های خارجی، مدتی کوتاه، طعم تلخ نیات پلید جداسران و تجزیه طلبان بیگانه گرا را چشیده است. حتی این که، طی سال های گذشته، هر از گاه، شاهد رفتارها و نمایش های جداسرانه عده ای قلیل در گوشه و کنار آذربایجان بوده ایم، اساساً عامل بیگانه موجبات آن را فراهم می آورده است. البته که تردید ندارم جداسران و تجزیه طلبان هیچ گاه در این کشور شانسی برای اجرای نیات ضدایرانی خود نداشته اند و نخواهند داشت. وطن پرستی و دفاع از مام میهن (بی آن که اهمیت داشته باشد چه سلسله یا حکومتی در مرکز کشور عهده دار امور بوده است)، به نوعی، ذاتی وجود ایرانیان بوده است.

ممکن است مردم کشور، در مقاطع مختلف تاریخی، از حکومتگران خود رضایت خاطری نداشته باشند، اما وقتی پای دفاع از وطن و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران زمین در میان باشد، اتحادی تمام و کمال علیه متجاوزان، تجزیه طلبان و جداسران داخلی و حامیان خارجی آن ها شکل می گرفته است.

پس از نابودی فرقه دموکرات آذربایجان هیچ گاه شاهد طرح ایده های تجزیه طلبانه و جداسرانه در آن مناطق نبوده ایم که نشان می د هد آذربایجان طی تاریخ طولانی ایران همواره بخشی از قلمروهای مهم ایران زمین را تشکیل می داده و در مقاطع حساس و دشوار حاکم بر کشور، از تمامیت ارضی و سرزمینی ما دفاع می کرده است.

تسنیم: فرقه بعد از فروپاشی در ایران، در باکو چه وضعیتی داشت و تا کجا حیات آن ادمه پیدا کرد؟

شاهدی: می دانیم که در آستانه اضمحلال حکومت تجزیه طلب و جداسرِ فرقه دموکرات آذربایجان اکثریت بزرگی از رهبران و کارگزاران و اعضای مهمتر فرقه، ناگزیر خاک ایران را ترک کردند و به آذربایجان شوروی پناهنده شدند.

میرجعفر پیشه وری رهبر فرقه هم راه باکو را در پیش گرفت و مدتی در شوروی عاطل و باطل بود. او که گفته می شد با میرجعفر باقراف صدر جمهوری آذربایجان شوروی اختلافاتی هم پیدا کرده بود، پس از مدتی بر اثر یک تصادف رانندگی (که شایع شد باقراوف در قتل او دست داشته است) کشته شد.

** اعضای فرقه دموکرات پس از فرار از ایران زندگی مشقت باری داشتند

طی چندماهه متعاقب برچیده شدن غائله فرقه دموکرات، ده ها و بلکه صدها تن از اعضا و کارگزاران شناخته شده تر آن راهی جمهوری آذربایجان شدند و تا سال ها در بخش های مختلف آذربایجان و احیاناً در برخی دیگر از مناطق شوروی اسکان داده شده، به مثابه پیاده نظام دستگاه اطلاعاتی- جاسوسی شوروی ظاهر شدند. حتی تا سال های پایانی عمر حکومت پهلوی در ایران و سقوط نظام کمونیستی شوروی، گروه هایی از اعضای فرقه دموکرات در گوشه و کنار اتحاد جماهیر شوروی (عمدتاً در جمهوری آذربایجان و برخی جمهوری های همجوار) زندگی کمابیش پر از مشقت و مرارتباری را پشت سر می گذاشتند.

انتهای پیام/

افزودن نظر