میدان مینی که برای حشدالشعبی گسترده شد

هرگونه ورود نیرو‌های حشدالشعبی به جمع معترضان در فضای فعلی، خطایی راهبردی خواهد بود، دستاوردی نخواهد داشت و چون میدان مینی عمل خواهد که طراحان آن منتظر ورود حشد هستند.

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در روز های اخیر اعتراضات عراق ابعاد مسلحانه به خود گرفته است که شاید درگیری های شامگاه پنجشنبه گذشته در میدان الخلانی و پل السنک را بتوان یکی از مهم ترین و البته مبهم ترین نمونه های آن دانست. فارغ از ارزیابی این رویدادها، به نظر می رسد پرسش اساسی این است که حشدالشعبی در تحولات اخیر عراق که به نظر می رسد تداوم داشته باشد، چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟
با ارزیابی روند تظاهرات ماه های اخیر در عراق، مشخص می شود که برخی از افراد حاضر در میدان اعتراضات با حمایت گروهی از رسانه ها، تمایلی به اعتراضات مسالمت آمیز ندارند. حوادث روز های اخیر در بغداد نشان داد که این جریان از انگیزه، برنامه و امکانات کافی برای پیشبرد راهبرد تداوم خشونت برخوردارند؛ بنابراین به نظر می رسد باید منتظر تداوم تحرکات ضد امنیتی، ترور، آشوب و نافرمانی مدنی بود. این رفتار خشونت بار با هدف تحقق یکی از دو سناریوی محتمل زیر دنبال می شود:

  • مداخله حشدالشعبی برای پایان دادن به وضعیت نابسامان امنیتی در برخی شهر های عراق، وقوع درگیری، کشته شدن تعداد زیادی از معترضان و سپس خط خبری رسانه ها برای تخریب جایگاه حشد و در نهایت تبدیل گزاره لزوم انحلال حشدالشعبی به عنوان یک گفتمان عمومی.
  • عدم مداخله حشدالشعبی و تداوم ناامنی و بی ثباتی با هدف افزایش نارضایتی مردم و مرجعیت و زمینه سازی برای افزایش نقش آفرینی آمریکا، کاهش روابط تجاری بغداد-تهران و انتخاب نخست وزیری با تضمین های عملی در راستای همکاری با سیاست های ضد ایرانی واشنگتن.

در این میان، اما به نظر می رسد حشد باید به صورت قطعی از وقوع سناریو نخست جلوگیری و برای کاهش احتمال تحقق سناریوی دوم تلاش کند. از این منظر هرگونه ورود این نیرو ها به جمع معترضان در فضای فعلی، خطایی راهبردی خواهد بود، دستاوردی نخواهد داشت و، چون میدان مینی عمل خواهد که طراحان آن منتظر ورود حشد هستند. نیرو های مقاومت عراق در مقطع فعلی باید تمرکز خود را بر مبارزه با داعش، تحرکات مشکوک برای احیای تروریسم در عراق و فعالیت های آمریکا در عین الاسد بگذارند.

افزودن نظر