مقابله با موشک‌های کروز در رزمایش مدافعان آسمان ولایت

مقابله با موشک‌های کروز در رزمایش مدافعان آسمان ولایت در منطقه عمومی سمنان انجام شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از قرارگاه رسانه ای رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۸، در مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۸ سامانه موشکی مرصاد با حمله موشک های کروز نیروی متخاصم به منطقه رزمایش درگیر و این اهداف را منهدم کرد.

کشف و شناسایی پرنده های بدون سرنشین متخاصم در منطقه عمومی رزمایش و درگیری و انهدام آنها توسط سامانه بومی مرصاد و مرصاد متحرک نیروی پدافند هوایی ارتش از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش از رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۸ بود.

سامانه مرصاد متحرک ازجمله سامانه های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش است که از قابلیت تحرک و تحرک سریع با هدف عدم شناسایی محل استقرار سامانه های پدافندی برخوردار است.

افزودن نظر