اهداف در ارتفاع بلند توسط سامانه موشکی «تلاش» منهدم شد

اهداف در ارتفاع بلند توسط سامانه موشکی «تلاش» در رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۸ منهدم شد.

در مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۸ اهداف ارتفاع بلند مهاجم با شلیک سامانه بومی «تلاش» نیروی پدافند هوایی ارتش سرنگون شد.

سامانه پدافندی بومی تلاش با موفقیت اهداف مهاجم واگذار شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را در ارتفاع بلند منهدم کرد.

انجام اقدامات عملیات روانی و پدافند غیر عامل و مردم یاری در منطقه عمومی رزمایش در این مرحله از رزمایش انجام شد.

افزودن نظر