عشق امام حسین باید ما را در زیر یک خیمه و پرچم جمع کند

عشق امام حسین باید ما را در زیر یک خیمه و پرچم جمع کند
رئیس جمهور گفت: عشق امام حسین باید ما را در زیر یک خیمه و پرچم جمع کند.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در سخنانش در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اینکه عاشورا باید مایه وحدت بیشتر باشد، گفت: ان حب الحسین یجمعنا. عشق امام حسین باید ما را در زیر یک خیمه و پرچم جمع کند.

ادامه دارد...

افزودن نظر