«ظریف» با «مکرون» دیدار کرد/تعهدات برجامی اروپا محور گفتگوها

«ظریف» با «مکرون» دیدار کرد/تعهدات برجامی اروپا محور گفتگوها
وزیر امور خارجه و رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه دیدار و بر سر تعهدات برجامی اروپا گفتگو کردند.

دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و مکرون رئیس جمهور فرانسه هم اکنون در کاخ الیزه در حال برگزاری است.

رئیس دستگاه دیپلماسی قرار است سپس با همتای فرانسوی خود دیدار و گفتگو کند؛تعهدات برجامی اروپا محور اصلی این گفتگوها است.

افزودن نظر