فرمانده نیروی دریایی ارتش با سردار سلیمانی دیدار کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با سردار سلیمانی دیدار کرد
فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در سازمان بسیج مستضعفین با سردار سلیمانی ریاست این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در سازمان بسیج مستضعفین با سردار سلیمانی ریاست این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

افزودن نظر