سفیر جدید ایتالیا رونوشت استوارنامه خود را تحویل ظریف داد

سفیر جدید ایتالیا رونوشت استوارنامه خود را تحویل ظریف داد
سفیر جدید ایتالیا با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تحویل وزیر امورخارجه کشورمان داد.

جوزپه پرونه، سفیر جدید ایتالیا با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تحویل وزیر امورخارجه کشورمان داد.

افزودن نظر