جلسه امروز هیئت وزیران

جلسه امروز هیئت وزیران
جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی چهارشنبه ۲۹ خرداد در ساختمان پاستور برگزار شد.

افزودن نظر