ضیافت افطاری انجمن کودکان کار و گردهمایی دوستداران کودک در روز جهانی مبارزه علیه کار کودک عصر امروز دوشنبه در باغ زیبا برگزار شد.

افطاری انجمن کودکان کار

پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آمار صبح امروز دوشنبه با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

جلسه شورای عالی آمار