آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان همزمان باروز خبرنگار بعد ازظهر امروز سه شنبه باحضور استاندار آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، جمعی از مسئولان وخبرنگاران در خانه تاریخی حریری تبریز برگزار شد.

آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز