مراسم افطار رزمندگان گردان تخریب لشگر ۴۳

مراسم افطار رزمندگان گردان تخریب لشگر ۴۳

مراسم افطار رزمندگان گردان تخریب لشگر ۴۳ شامگاه چهارشنبه در باشگاه پیام مخابرات برگزار شد.

افزودن نظر