دادگاه متهمان بانک سرمایه

دادگاه متهمان بانک سرمایه
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار شد.

افزودن نظر