افطاری ساده در مسجد المهدی سعادت آباد

افطاری ساده در مسجد المهدی سعادت آباد
افطاری ساده در مسجد المهدی سعادت آباد همه روزه پس از جلسه قرائت قرآن و بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

افزودن نظر