راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت در تهران

راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت در تهران
نمازگزاران شهرهای مختلف کشور با حضور در راهپیمایی، حمایت قاطع خود را از تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کاهش تعهدات برجامی به دنبال بدعهدی طرفین مذاکره کننده اعلام کردند.

افزودن نظر