راهپیمایی حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی در استانها -۱

راهپیمایی حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی در استانها -۱
نمازگزاران جمعه امروز در سراسر کشور و پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در خصوص اقدامات کشورمان در برابر خروج آمریکا از برجام و در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی در این‌باره، قطعنامه‌ای صادر کردند.

افزودن نظر