مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسلامی
مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

افزودن نظر