پس زدگی فاضلاب در محله عین دو اهواز

پس زدگی فاضلاب در محله عین دو اهواز
حدود یک ماه از آغاز بحران سیل در استان خوزستان می گذرد و با فروکش کردن آب در بعضی از مناطق مردم به منازل خود بازگشته اند منطقه عین دو که چند سالی است جزو محدود شهری اهواز به حساب می آید و یکی از مناطق کمتر توسعه یافته آن می باشد همچنان دچار آبگرفتگی و ترکیب سیلاب با فاضلاب است و صحنه ی ناخوشایندی از وضعیت بد زندگی مردم این منطقه را نشان می دهد

افزودن نظر