روستای سیل زده حدبه در شادگان - خوزستان

روستای سیل زده حدبه در شادگان - خوزستان
سیلاب رودخانه کارون در حالی به تالاب شادگان سرریز میشود که روستاهای حاشیه تالاب از جمله «روستای حدبه» در معرض سیل قرار گرفته اند و در حال تخلیه شدن هستند.

افزودن نظر