آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی صبح امروز یکشنبه۲۵ فروردین در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

افزودن نظر