فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان

فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
جمعی از بحرینی های مقیم ایران در قالب گروه جهادی به مردم سیل زده خوزستان امدادرسانی کردند.

افزودن نظر