خسارات سیل در روستای حیات الغیب - معمولان

خسارات سیل در روستای حیات الغیب - معمولان
روستای حیات الغیب که در بخش معمولان شهرستان پلدختر استان لرستان واقع شده است، به دلیل مجاورت با رودخانه کشکان در معرض طغیان این رودخانه قرار گرفت و یکی از روستاهای با درصد تخریب بالا در میان مناطق سیل زده کشور می باشد که علیرغم فاصله نه چندان زیاد با مرکز استان همچنان مسیر دسترسی ماشین رو به آن همچنان مسدود بوده و اهالی این منطقه با دستان خالی مشغول بیرون کشیدن زندگی خود از زیر گل و لای هستند.

افزودن نظر