تیم عملیات ویژه اورژانس در مناطق سیل زده لرستان

تیم عملیات ویژه اورژانس در مناطق سیل زده لرستان
تیم عملیات ویژه اورژانس کشور به تمام روستاها و خانه های بهداشت سرکشی کرده و به مردم سیل زده در پلدختر، معمولان، افرینه و روستاهای اطراف، خدمات رسانی کردند.

افزودن نظر