امداد رسانی به روستاهای دایامُرده و چناره - پلدختر

امداد رسانی به روستاهای دایامُرده و چناره - پلدختر
نیروهای جهادی مبارکه اصفهان باهمکاری نیروهای محلی شهرمعمولان لرستان پس ازشناسنایی روستاهایی که مسیر ارتباطی آنهابه دلیل سیل بسته شده بودبسته های خوراکی و بهداشتی را اماده و به این روستاهارساندند.روستای دایامُرده و چناره از جمله این روستاها میباشدکه در فاصله ٢٥کیلومتری شهر معمولان قرار دارد.راه ارتباطی این روستاها از ۲ فروردین ٩٨تا به حال بسته و هیچ گروه جهادی و یا بالگردهای امدادرسانی به روستاها مراجعه نکرده است و این گروه اولین گروه جهادی بوده که مواد خوراکی و بهداشتی به این روستاها رساندند.

افزودن نظر