به زیر آب رفتن کوت امیر از توابع کوت عبدالله - خوزستان

به زیر آب رفتن کوت امیر از توابع کوت عبدالله - خوزستان
با وجود تلاشهای شبانه روزی گروههای امدادی و مردمی در قالب اردوههای جهادی برای جلوگیری از ورود سیلاب به منطقه مسکونی روستای کوت امیر شب گذشته بخشی از روستا به زیر آب رفت و مردم مجبور به تخلیه روستا و جابجا کردن وسایل و احشام خود شدن. کوت عبدالله دارای باغات و نخلستانهای حاصل خیزی است که سیلاب آنها رو تهدید میکند .

افزودن نظر