خسارت سیل در روستای دُمرود سفلی و علیا- لرستان

خسارت سیل در روستای دُمرود سفلی و علیا- لرستان
دمرود روستایی از توابع بخش معمولان شهرستان پل‌دختر در استان لرستان میباشد که تنها راه ارتباطی با روستادر سیل اخیر از طریق بالگرد بودکه عصر روز گذشته راه زمینی این روستا بازگشایی شد.

افزودن نظر