اینجا پلدختر؛ به وقت همدلی

اینجا پلدختر؛ به وقت همدلی
امداد رسانی به مناطق سیل زده پلدختر توسط یگانهای سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای مردمی بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

افزودن نظر