تصاویر هوایی از مناطق سیل زده منطقه بامدژ

تصاویر هوایی از مناطق سیل زده منطقه بامدژ
تصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف روستای بامدژ که در بارش های اخیر خسارت هایی به منازل و زمین های کشاورزی آنها وارد کرده است.

افزودن نظر