جلسه پایانی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

جلسه پایانی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری
جلسه پایانی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری عصر امروز با حضور اکثریت اعضا در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

افزودن نظر