بازگشایی مسیر تاریک دره همدان

بازگشایی مسیر تاریک دره همدان
مسیر تاریک دره همدان که چند روز اخیر به علت کولاک و برف بسته شد، با تلاش راهداران بازگشایی شد.

افزودن نظر