عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران شهادت حضرت زهرا(س) با حضور هیئت‌های مذهبی در میدان فاطمی تهران برگزار شد.

افزودن نظر