به مناسبت روز جهانی سالمندان - سنندج

جمعی از جوانان سنندج با سرپرستی موسسه موسیقی "کانگای لاوک و حیران" و موسسه افق به مناسبت هفته تکریم سالمندان و به منظور عیادت در سرای سالمندان سنندج حضور پیدا کردند.

افزودن نظر