نواختن زنگ مهر در مدرسه ناشنوایان

آیین نواختن زنگ مهر و بازگشایی مدارس صبح امروز ۱ مهر با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران در مدرسه ناشنوایان باغچه بان برگزار شد.

افزودن نظر