آیین سنتی طوق بندان در گرگان،آیینی برای احترام به علمدار کربلا

طوق بندان مراسم خاصی است که روزهای چهارم تا نهم محرم و در ساعات پیش از اذان مغرب در محلات تاریخی گرگان برگزار می شود.ترتیب اجرای این مراسم در محلات گرگان به این گونه است طوق بندان محله میرکریم روز چهارم، طوق بندان محلات نعلبندان و پاسرو و میخچه گران روز پنجم، محلات سرچشمه و سبزه مشهد و سرپیر و دباغان در روز ششم محرم، طوق بندان محلات میدان عباسعلی و دربنو و دوشنبه ای و شاهزاده (شازده) قاسم در روز هفتم و طوق بندان محلات ملل و آلوچه باغ در روز هشتم صورت می گیرد.

افزودن نظر