رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله (ص)-ارومیه

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله (ص) صبح امروز در ارومیه برگزار شد.

افزودن نظر