نوای سرگردان مُحرم

تا شروع ماه محرم چند روز بیشتر باقی نمانده است.در این چند شب باقی مانده هر تکیه و مسجدو پایگاهی برای ایام سالار شهیدان برنامه ریزی میکنند.میان این همه عاشق ، دلسپردگانی هستند که دل به هیاهوی شبهای تاریک میزنند تا جلا پیدا کند آوای شبانه ی محرمیان.آنها زیر پل های شهرمان با سکوت از نداشتن محلی برای تمرین، ساز محرم میزنندو تمرین نوازندگی برای امام حسین(ع) میکنند.

افزودن نظر