ملاقات مردمی فرمانده ناجا

ملاقات مردمی فرمانده ناجا
سردار حسین اشتری فرمانده ناجا صبح روز چهارشنبه ۱۴ شهریور در مرکز ۱۹۷ ناجا با شهروندان ملاقات و گفتگو کرد.

افزودن نظر