تعطیلی کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان

کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان که از سال ۱۳۴۳ تاسیس شده بود و سالها به عنوان بزرگترین واحد تولیدی الیاف شرق کشور با نام الیاف خراسان فعالیت می‌کرد، از ۱۰ سال پیش در سراشیبی سقوط افتاد.در آن زمان پس از واگذاری این کارخانه مهم به بخش خصوصی، سهامداران خصوصی این کارخانه به بهانه مشکلات اقتصادی و عدم سوددهی آن را به تعطیلی کشاندند.با وجود وعده های مکرر مسئولین کشور و استانی مبنی بر راه اندازی دوباره کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان، تابلو شهرک مسکونی سپهر جایگزین تابلو این کارخانه شده است.

افزودن نظر