دوچرخه تریال در روستای کندوان

در تریال اصل بر تعادل است در این رشته دوچرخه سوار نیازی به سرعت ندارد و فقط با انجام حرکات تعادلی و جفت کشیدن ها دو چرخه را از روی یک مانع به روی مانعی دیگر می پراند. این موانع هم می توانند مصنوعی باشند مثل محیط های شهری و پارکها و هم طبیعی مثل صخره ها. مسابقات دوچرخه تریال توسط گروه فست فوروارد تیم در روستای تاریخی کندوان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

افزودن نظر