نماز عید قربان در سراسر ایران

نماز عید قربان در سنندج ، مشهد ، اصفهان ، ارومیه و کیش برگزار شد. عکسها : کیوان فیروزه ای ، نیما نجف زاده ، مجتبی اسماعیل زاد ، مرتضی صالحی ، سید حسین تهوری

افزودن نظر