اعزام اولین کاروان حجاج بیت الله الحرام از فرودگاه فارس

اعزام اولین کاروان حجاج بیت الله الحرام از فرودگاه فارس
اولین گروه کاروانی حجاج استان فارس ، دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه از شیراز به سمت سرزمین وحی اعزام شد .

افزودن نظر